Những phím tắt nhanh thông dụng trong PhotoShop Online

Những phím tắt nhanh thông dụng trong PhotoShop Online. Những phím tắt nhanh này sẽ giúp bạn làm chủ Photoshop Online dễ dàng.

Khi làm việc với bất kỳ phần mềm, ứng dụng nào, bạn luôn phải sử dụng những phím tắt nhanh nếu muốn làm việc mau lẹ hơn. Photoshop Online cũng không ngoại lệ.

Sử dụng các phím tắt nhanh này với PhotoShop Online

Lưu ý: Những phím tắt nhanh của PhotoShop Online gần giống với các phím tắt của phần mềm Photoshop nhưng không giống hoàn toàn đâu nhé.

Phím tắt nhanh Photoshop OnlinePhím tắt nhanh Photoshop Online

Nhóm phím tắt công cụ của PhotoShop

 • Phím tắt C: Công cụ cắt ảnh.
 • Phím tắt V: Di chuyển vùng chọn.
 • Phím tắt M: Công cụ chọn vùng.
 • Phím tắt L: Công cụ chọn vùng tùy biến cao hơn.
 • Phím tắt: W: Công cụ chọn vùng gần đúng.
 • Phím tắt: B:  Công cụ vẽ các hình ảnh lặp đi lặp lại.
 • Phím tắt: E: Công cụ dùng để xóa một vùng ảnh.
 • Phím tắt: S: Công cụ brush sửa ảnh khác.
 • Phím tắt R: Công cụ tạo hiệu ứng vuốt màu.
 • Phím tắt Y: Công cụ làm cho vùng chọn sắc nét hơn.
 • Phím tắt U: Smudge tool
 • Phím tắt P: Sponge tool
 • Phím tắt: O: Công cụ làm sáng lên một vùng được chọn.
 • Phím tắt: N: Công cụ làm tối đi vùng được chọn.
 • Phím tắt I: Lấy một màu trong ảnh.
 • Phím tắt: T: Công cụ nhập văn bản, viết chữ lên ảnh.
 • Phím tắt: H: Công cụ giúp bạn cuộn tài liệu mà không cần sử dụng con trỏ chuột hay phím mũi tên.
 • Phím tắt: Z: Công cụ dùng để zoom to và nhỏ ảnh.

Xem chi tiết các tính năng của thanh công cụ Photoshop Online.

Phím tắt nhanh với Menu File của Photoshop Online

 • CTRL + N: Tạo File mới
 • CTRL + O: Mở file
 • CTRL + ALT + O: Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W: Đóng file
 • CTRL + S: Lưu
 • CTRL + SHIFT + S: Lưu ra các dạng #
 • CTRL + ALT + S: Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P: In ảnh

Các phím tắt nhanh với nhóm IMAGE

 • CTRL + L: Mở Levels
 • CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
 • CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast
 • CTRL + M: Mở Curves
 • CTRL + B: Mở Color Blance
 • CTRL + U: Mở Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U: Mở Desaturate
 • CTRL + I: Mở Invert

Một số phím tắt nhanh thông dụng khác

 • Ctrl + C: Copy vùng chọn.
 • Ctrl + V: Paste.
 • Ctrl + X: cắt vùng chọn.
 • Ctrl + Z: Hủy bước vừa làm.
 • Ctrl + Y: Ngược lại với Ctrl + Z.
 • Ctrl + Alt + Z: Hủy nhiều bước.
 • Ctrl + A: Chọn tất cả.
 • Ctrl + D: Bỏ chọn.
 • Ctrl + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
 • Delete: Xóa vùng chọn.

Tham gia bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang